Designed and built with care, filled with creative elements

Top

 

Дипломиране на випуск 2021

Тържествено връчване на дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на дванадесетокласниците.
Успешен старт и попътен вятър ви желаем, прекрасни млади хора!

Няма налично описание на снимката.

Изпращане и Дипломиране на випуск 2020

Няма налично описание на снимката.