Designed and built with care, filled with creative elements

Top

1 клас – 22 свободни места

2 клас – 16 свободни места

3 клас – 3 свободни места

4 клас – 12 свободни места

5 клас – 15 свободни места

6 клас – 5 свободни места

7 клас – 19 свободни места

8 клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 0 свободни места

8 клас професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време – 7 свободни места

9 клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 0 свободни места

9 клас професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време – 0 свободни места

10 клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 9 свободни места

10 клас професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството – 10 свободни места

11 клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 6 свободни места

11 клас професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството – 11 свободни места

12 клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 9 свободни места

12 клас професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството – 0 свободни места