Designed and built with care, filled with creative elements

Top

1 а клас – 11 свободни места

1 б клас – 11 свободни места

2 а клас – 11 свободни места

2 б клас – 10 свободни места

3 а клас – 9 свободни места

3 б клас – 7 свободни места

4 а клас – 4 свободни места

5 а клас – 11 свободни места

5 б клас – 10 свободни места

6 а клас – 10 свободни места

6 б клас – 3 свободни места

7 а клас – 5 свободни места

8 а клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 2 свободни места

8 б клас професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време – 6 свободни места

9 а клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 7 свободни места

9 б клас професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време – 7 свободни места

10 а клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 0 свободни места

10 б клас професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството – 0 свободни места

11 а клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 9 свободни места

11 б клас професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството – 11 свободни места

12 а клас професия 811070 Готвач, специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки – 7 свободни места

12 б клас професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството – 12 свободни места