Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Училищен вестник

Новинар „Христо Смирненски“

Ето че вече е факт и втори брой на вестник Новинар „Христо Смирненски“

Училищният вестник Новинар ,,Христо Смирненски“ се издава благодарение на екипа в състав:
Ивелина Маджарова, Георги Златилов, Пенка Делибосова, ученически съвет

С настъпване на един от най- прекрасните християнски празници ИСУ ,,Христо Смирненски“ гр. Хисаря отпечата първия тираж на своя вестник НОВИНАР.

Изданието от 8 страници отразява основните ученически събития. Това са коледни работилници с родители, интердисциплинарен открит урок, кулинарни изкушения, ученически проекти и успехи от състезания.

Вестникът ще се издава на тримесечие и ще отразява най-важното от училищния живот.

Вестникът ще се издава на всеки три месеца, за да информираме гражданите за най-важните събития от училищния живот.

Вестникът е раздаден на всички хотели и ресторанти, за да се запознаят какви проекти и кулинарни изкушения приготвят нашите ученици.

Училищният вестник Новинар ,,Христо Смирненски“ се издава благодарение на екипа в състав:
Ивелина Маджарова, Георги Златилов, Маринела Стоянова, Мария Шаралиева, Пенка Делибосова