Designed and built with care, filled with creative elements

Top

История

През 1944 година жителите на село Хисар замислят откриване на средно училище. Изгражда се Акционен комитет с председател Марко Иванов. Събират се помощи от населението за първоначалното обзавеждане на училището. През есента на 1946 година Почивната станция на транспортните работници се превръща в сграда на непълната гимназия.
Със Заповед № 8212 от 12. XI. 1945 година са назначени първите учители.
На 28. XI. 1945 година, със заповед № 8223 на МНП е назначен първият директор – Геро Мирчев Ламбов.
На 10. XII. 1945 година тържествено е открита учебната година с шест паралелки. Помещенията са обзаведени скромно. Дори чиновете не достигат, но хисарчани упорито отстояват новото си завоевание.
С протокол №2 Педагогическият съвет взема решение гимназията да носи името на поета Христо Смирненски.
Със заповед № 3172 от 19. VII. 1951 година в гимназията се открива десети клас.
На 01. IX. 1953 година се обединяват основно училище „Иван Вазов“ и гимназия „Христо Смирненски“ в първо средно смесено училище „Христо Смирненски“ с 671 ученици.

През учебната 1959/1960 година училището се превръща в средно трудово – политехническо училище. МНП определя за училището следните специалности: зелено строителство с декоративно цветарство; овощарство с пчеларство; животновъдство; тракторно и моторно дело. За първи път се провежда производствена практика по основи на селското стопанство.

На 15. IX. 1968 година средното училище в гр. Хисаря има нова сграда.
Тържествата по случай нейното откриване се провеждат на 29 и 30. IX. 1968 година. Изпълнителният комитет на Градския народен съвет провежда тържествена сесия, посветена на 70 – годишнината от рождението на Христо Смирненски и откриване на новата сграда.

Училищния живот се обогатява и разнообразява, подчинявайки се на пленуми и конгреси, свързвайки се с партийни директиви. Броят на учениците се увеличава непрекъснато.

За първи път за цялостната комплексна ревизия на училището се споменава през учебната 1971/1972 година.
Средношколските бригади през летните месеци са традиция . Окръжната бригада в помощ на горско стопанство с. Старосел, под ръководството на командира Петър Маджев, става неизменен първенец.

През учебната 1973/1974 година училището приема първият випуск на ЕСПУ.Открита е полуитернатна група по плуване. Взето е решение за прекратяване на обучението по специалността лозаро-овощарство и заменянето й с общественото хранене. Първи преподавател в тази област от учебната 1974/1977 година е инж. – технолог Георги Стоянов Гочев. През същата година завършва и първият випуск на вечерната гимназия.
От учебната 1986/87 година се открива УПК, 2 паралелки с широкопрофилната професия „кулинар“ и 2 специалности – сервитьор и готвач. За тях е създадена добра материална база.

След преустройването в образователната система училището става средно общообразователно /СОУ/.
Списъкът на учителите, преподаватели в него е голям. Някои са работили по-малко време, други повече, трети са се пенсионирали тук. Но всеки поотделно е оставил диря и е дал поне частица от своя учителски патриотизъм и любов към просветата.