Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Обществен съвет при СУ „Христо Смирненски” Хисаря

Състав на обществения съвет:

Председател:
Румана Цъцарова

Членове:
Никола Ченгелски – представител на финансиращ орган
Николай Пирянков – представител на работодателите,
определен от областния управител
Яна Гешева – Георгиева
Даниела Николова
Тодорка Дечевска
Лиляна Лазарова

Резервни членове:
Боряна Илиева
Петя Пенчева

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ“ – ГР. ХИСАРЯ

РЕШЕНИЯ С ПРОТОКОЛ № 02/02.09.2020 за проведено заседание на обществения съвет към  СУ „Христо Смирненски

  1. Одобрява училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г. на паралелките в СУ „Христо Смирненски“ от 1 до 11 класове включително.

 

 

 

РЕШЕНИЯ С ПРОТОКОЛ  № 01 /07.04. 2020г.за проведено заседание на обществения съвет към  СУ „Христо Смирненски

 

  1. Одобрява следния училищен план- прием след завършено основно образование за учебната 2020/21 година на СУ «Христо Смирненски».

 

  • Брой паралелки в 1 клас – 2 паралелки
  • Брой на местата в паралелката – 22 места
  • Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици, максимален брой на учениците в групата – 26 ученици

 

 

РЕШЕНИЯ С ПРОТОКОЛ № 03 /03.12.2019г. за проведено заседание на обществения съвет към училище СУ „Христо Смирненски

 

  1. Одобрява следния държавен план- прием след завършено основно образование за учебната 2020/21 година на СУ «Христо Смирненски».

 

  1. Професия: 812010 Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време

Проф. направление: Пътувания, туризъм и свободно време

С разширено обучение по английски език.

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

Степен на професионална квалификация: трета

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 – математика и оценките по БЕЛ и чужд език, от свидетелството за завършено основно образование.

 

  1. Професия 811070 – Готвач

Специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки

Проф.направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Без интензивно и разширено обучение по английски език.

Брой паралалки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

Степен на професионална квалификация: втора

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование.

 

2.Одобрява следния допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап за учебната 2020/21 година на СУ «Христо Смирненски».

 

  1. Професия: 811010 Хотелиер

Специалност: 8110101 Организация на хотелиерството

Проф.направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 2 години

Степен на професионална квалификация: трета

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Резултати от Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 – математика и оценките по БЕЛ и чужд език от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

 

 

  1. Професия 811070 – Готвач

Специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки

Проф. направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Брой паралалки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 2 години

Степен на професионална квалификация: втора

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Резултати от Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по БЕЛ и математика от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

 

3.Одобрява предложения проект за кандидатстване с нова иновация на СУ «Христо Смирненски» за учебната 2020/21г., свързана с:

 

-учебно съдържание, учебни програми и учебни планове;

иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

-използване на нови методи на преподаване;

 

В иновацията ще се включат учениците, които ще постъпят в 1 клас през учебната 2020/2021 г. и учениците от 2а и 2 б клас за учебната 2020/2021 г.

Продължителността на иновацията е 4 години.

Иновацията да включва следното:

                   

За учениците от 1 клас 2020/2021г.  

1 клас 2020/2021г. – „Обучение чрез приказки” – нов учебен предмет.

 

2 клас 2021/2022г.– Интердисциплинарно обучение, базирано върху теми от „Околен свят“, „Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“

 

3 клас 2022/2023г. – Интердисциплинарно обучение, базирано върху теми от „Човекът и обществото“, „Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“.

 

4 клас 2023/2024г. – Интердисциплинарно обучение, базирано върху теми от „Човекът и обществото“, „Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“.“

                    

За учениците от 2 клас 2020/2021г.

 

2 клас 2020/2021 г. – Интердисциплинарно обучение, базирано върху теми от „Околен свят“,“Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“.

 

3 клас 2021/2022г. – Интердисциплинарно обучение, базирано върху теми от „Човекът и обществото“, „Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“.

 

      4 клас 2022/2023 г. Интердисципл. обучение, базирано върху теми от „Човекът и обществото“, „Изобразително изкуство“ и „Технологии и предприемачество“.