Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Асен Раданов Сурчев

Директор на СУ ``Христо Смирненски`` гр. Хисаря от 2018 г.

Образование и опит

С помощта на натрупания през годините педагогически и управленски опит, както и административни умения, работя за добрата и пълноценна комуникация между учители, ученици и родители.

През 2018 г., след проведен конкурс, бях избран за директор на Средно училище ``Христо Смирненски`` в град Хисаря.

В периода 2011 г. - 2015 г. бях заместник-кмет на община Хисаря.

От 1988 г. до 2011 г. преподавах в Средно училище ``Христо Смирненски``, гр.Хисаря.

През 1994 г. - Пловдивски университет ``Паисий Хилендарски`` със степен магистър по български език и литература и руски език.

Завърших Учителския институт ``Дичо Петров`` в град Смолян със специалност ``Учител по български език и литература, руски език и физическо възпитание и спорт``.

Учениците и училището

Искам учениците ми да станат самостоятелни, мислещи и дейни хора. А училището да се превърне в още по-уютно, желано и споделено място както за тях, така и за целия екип.

Увереност

Уверен съм в професионализма на колегите си, с които заедно посрещаме предизвикателствата на образованието през 21век, с амбицията да създададем съвременна образователна среда, която да даде функционални знания и умения на учениците.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК / ЛОГОПЕД