Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Асен Раданов Сурчев

Директор на СУ ``Христо Смирненски`` гр. Хисаря от 2018 г.

Образование и опит

С помощта на натрупания през годините педагогически и управленски опит, както и административни умения, работя за добрата и пълноценна комуникация между учители, ученици и родители.

През 2018 г., след проведен конкурс, бях избран за директор на Средно училище ``Христо Смирненски`` в град Хисаря.

В периода 2011 г. - 2015 г. бях заместник-кмет на община Хисаря.

От 1988 г. до 2011 г. преподавах в Средно училище ``Христо Смирненски``, гр.Хисаря.

През 1994 г. - Пловдивски университет ``Паисий Хилендарски`` със степен магистър по български език и литература и руски език.

Завърших Учителския институт ``Дичо Петров`` в град Смолян със специалност ``Учител по български език и литература, руски език и физическо възпитание и спорт``.

Учениците и училището

Искам учениците ми да станат самостоятелни, мислещи и дейни хора. А училището да се превърне в още по-уютно, желано и споделено място както за тях, така и за целия екип.

Увереност

Уверен съм в професионализма на колегите си, с които заедно посрещаме предизвикателствата на образованието през 21век, с амбицията да създададем съвременна образователна среда, която да даде функционални знания и умения на учениците.

Диана Минчева Петрова

Заместник-Директор по учебната дейност на СУ ``Христо Смирненски`` гр. Хисаря от 2018 г.

Образование и опит

С помощта на натрупания през годините педагогически опит, работя за успехите на моите ученици.

През 2018 г. кандидатствах и бях избрана за Заместник-Директор на Средно училище ``Христо Смирненски`` в град Хисаря.

Завършила съм ПУ “Паисий Хилендарски“ .

Имам Висше образование - Бакалавър Математика и информатика

Придобита Професионално Квалификационна степен

Придобита Втора ПКС в СУ ``Св. Климент Охридски`` гр. София

Философия на преподаването

„Преподаването е мисия, която я носиш в душата. Раздай се, за да бъдеш оценен.“

Нели Илиева Кацарска

Педагогически съветник на СУ ``Христо Смирненски`` гр. Хисаря

Образование и опит

Университет за национално и световно стопанство – ВСФ Магистър “Икономика и управление на индустрията”

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Магистър “Приложна социална психология”

Философия на преподаването

Харесвам работата си и я върша с отговорност и удоволствие! Обичам учениците и се
старая да им бъда полезна!

Старши учител по български език и литература
Старши учител по български език и литература
Учител по български език и литература
Старши учител по английски език
Старши учител по английски език
Старши учител по английски език
Старши учител по математика
Учител по математика и информационни технологии
Учител по Физика и астрономия и Човекът и природата
Старши учител по Биология и ЗО и Химия и ООС
Старши учител по история и цивилизации и философия
Старши учител по професионална подготовка
Учител по професионална подготовка
Учител по професионална подготовка
Старши учител по руски език и изобразително изкуство
Старши учител по професионална подготовка
Старши учител по физическо възпитание и спорт
Старши учител по физическо възпитание и спорт
Учител по История и цивилизация; География и икономика; Гражданско образование
Старши Учител Начален Етап
Старши начален учител
Начален учител
Учител в начален етап
Старши начален учител
Старши начален учител
Старши учител по музика
Хореограф- педагог
Учител ЦДО, Учител Компютърно моделиране
Учител ЦДО прогимназиален етап и учител по биология и здравно образование