Designed and built with care, filled with creative elements

Top

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

първи учебен срок

1-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Математика

2.   Бълг. език и литература

3.  Бълг. език и литература

4.   Технологии и предприемачество

* час за СД

ВТОРНИК

1.    Околен свят

2.     Бълг. език и литература

3.     Математика

4.     Музика Час на класа

СРЯДА

1.    Бълг. език и литература

2.     Бълг. език и литература

3.  Математика

4.   Музика

5.  Физ. възп. и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1.                 Бълг.език и литература

2.                 Бълг.език и литература

3.  Математика РП

4.   Изобразително из-во

5.  Изобразително из-во

ПЕТЪК

1.    Бълг.език и литература РП

2.     Математика

3.     Математика РП

4.     Физ. възп. и спорт

* час за СД – мини-басекетбол

 

I-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Математика

2.   Бълг. език и литература

3.  Бълг. език и литература

4.   Технологии и предприемачество

ВТОРНИК

1.    Околен свят

2.     Бълг.език и литература

3.     Математика

4.     Музика

*Час за СД

СРЯДА

1.  Бълг. език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.   Математика

4.   Музика

5.   Физ. възп. и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3. Математика РП

4.   Изобразително из-во

5.  Изобразително из-во

ПЕТЪК

1.    Бълг.език и литература РП

2.     Математика

3.     Математика РП

4 Физ. възп. и спорт

Час на класа

* Час за СД – мини-баскетбол

 

II-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.    Бълг.език и литература

2.     Бълг.език и литература

3.     Английски език

4. Математика

5. Музика

ВТОРНИК

1.  Математика

2.  Английски език

3.   Физ възп. и спорт

4.   Бълг.език и литература

5.  Бълг.език и литература

СРЯДА

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.  Математика

4.   Музика

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Околен свят

2.   Околен свят РП

3.                 Изобразително из-во

4.   Изобразително из-во РП

5.  Технологии и предприемачество

*час за СД

ПЕТЪК

1.  Физ възп. и спорт

2.  Математика

3.  Бълг.език и литература

4.   Бълг.език и литература РП

Час на класа

* час за СД – мини-басекетбол

 

II-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Математика

2.  Музика

3.  Бълг.език и литература

4.   Бълг.език и литература

5.  Английски език

ВТОРНИК

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.   Английски език

4.   Математика

5.     Физ възп. и спорт

СРЯДА

1.  Математика

2.   Физ възп. и спорт

3.  Бълг.език и литература

4.   Бълг.език и литература

Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Околен свят

2.   Околен свят РП

3.  Изобразително из-во

4.   Изобразително из-во РП

5.  Технологии и предприемачество

ПЕТЪК

1.                 Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература РП

3.                 Математика

4.                 Музика

*час за СД

* час за СД – мини-басекетбол

 

 

III-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Човекът и обществото

2.   Математика

3.  Бълг.език и литература

4.   Бълг.език и литература

5.  Технологии и предприемачество

6.   Физ. възп. и спорт

ВТОРНИК

1 .Човекът и природата

2.   Изобразително из-во

3.   Изобразително из-во

4.   Английски език

5.  Бълг.език и литература

*Час за СД

СРЯДА

1 .Музика

2.   Човекът и обществото

3.   Английски език

4.   Математика

5.  Бълг.език и литература

6.   Бълг.език и литература

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.  Компютърно моделиране

4.   Математика

5.  Музика

ПЕТЪК

1 .Човекът и обществото РП

2.   Математика

3.   Английски език

4.   Бълг.език и литература РП

5.   Физ. възп. и спорт

Час на класа

* Час за СД – мини-баскетбол

 

IV-a клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.   Човекът и природата

4.   Математика

5.   Технологии и предприемачество

* Час за СД

ВТОРНИК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.  Математика

4.   Английски език

5.  Музика

6.   Физ. възп. и спорт

СРЯДА

1 .Човекът и обществото

2.   Бълг.език и литература

3.  Музика

4.   Бълг.език и литература

5.  Математика

6.   Физ. възп. и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1. Бълг.език и литература

2.   Компютърно моделиране

3.   Английски език

4.   Математика

5.   Изобразително изкуство

Час на класа

ПЕТЪК

1. Математика РП

2.   Човекът и природата

3.   Английски език

4.   Физ. възп. и спорт

5.  Бълг.език и литература РП

* Час за СД – мини-баскетбол

 

IV-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.   Човекът и природата

4.   Математика

5.  Технологии и предприемачество

* Час за СД

ВТОРНИК

1.  Математика

2.   Музика

3.  Бълг.език и литература

4.   Бълг.език и литература

5.  Английски език

6.   Физ. възп. и спорт

СРЯДА

1.  Математика

2.   Музика

3.  Човекът и обществото

4.   Бълг.език и литература

5.  Бълг.език и литература

6.   Физ. възп. и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Бълг.език и литература

2.   Математика

3.  Изобразително изкуство

4.   Английски език

5.   Компютърно моделиране

Час на класа

ПЕТЪК

1.  Човекът и природата

2.   Английски език

3.   Математика РП

4.   Физ. възп. и спорт

5.  Бълг.език и литература РП

* Час за СД – мини-баскетбол

 

V-a клас

ПОНЕДЕЛНИК 1. Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.   Математик

4.   Музика

5.  Човекът и природата

6.   Английски език

*Час за СДа

ВТОРНИК

1.  Руски език РП

2.   Човекът и природата

3.   Изобразително изкуство

4.   Изобразително изкуство

5.   Математика

6.   География и икономика

СРЯДА

1.  Музика

2.   История и цивилизации

3.   Математика

4.   География и икономика

5.  Английски език

6.   Физ.възпитание и спорт

Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Техн. и предприемачество

2.   Техн. и предприемачество

3.  Бълг.език и литература

4.   Бълг.език и литература

5.  Английски език

6.   Математика РП

ПЕТЪК

1.  Английски език

2.   История и цивилизации

3.   Математика

4.   Информационни технологии

5.  Бълг.език и литература

6.   Физ.възпитание и спорт

* Час за СД – Баскетбол

 

 

 

 

V-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Математика

2.   Английски език

3.   Човекът и природата

4.   Бълг.език и литература

5.  Бълг.език и литература

6.   Музика Час за СД

ВТОРНИК

1.  География и икономика

2.   Руски език РП

3.   Математика

4.   Човекът и природата

5.  Изобразително изкуство

6.   Изобразително изкуство

СРЯДА

1.  Физ.възпитание и спорт

2.   География и икономика

3.  История и цивилизации

4.   Английски език

5.  Математика

6.   Музика

Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.   Техн. и предприемачество

4.   Техн. и предприемачество

5.   Математика РП

6.   Английски език

ПЕТЪК

1.  Бълг.език и литература

2.   Информационни технологии

3.   Физ.възпитание и спорт

4.   Английски език

5.   Математика

6.   История и цивилизации

* Час за СД – Баскетбол

 

 

 

 

VI-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Английски език

2.   Бълг.език и литература

3.   Бълг.език и литература

4.   Математика

5.  Музика

6.   Човекът и природата

ВТОРНИК

1.  Физ. възпитание и спорт

2.   История и цивилизации

3.   Руски език РП

4.   Английски език

5.  Математика

6.   Технологии и предприемачество

* Час за СД

СРЯДА

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература

3.  Математика

4.   Човекът и природата

5.  Музика

6.   Английски език

ЧЕТВЪРТЪК

1.  История и цивилизации

2.   Физ.възпитание и спорт

3 .Математика

4.   Информационни технологии

5.  География и икономика

6.   Английски език

Час на класа

ПЕТЪК

1.  Математика РП

2.   Физ.възпитание и спорт

3.  Бълг. език и литература

4.   Човекът и природата

5.  Изобразително изкуство

6.   Изобразително изкуство

 

* Час за СД – Баскетбол

 

 

VII-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Бълг.език и литература

2.   Химия и опазване на ок. среда

3.   Физ.възпитание и спорт

4.   Английски език

5.  Математика

6.   История и цивилизации

Час на класа

ВТОРНИК

1.  Физика и астрономия

2.   Ееография и икономика

3.   Математика

4.   Бълг.език и литература

5.  Бълг.език и литература

6.   Музика

СРЯДА

1 .Математика

2. Английски език

3.   Бълг.език и литература

4.   Биология и здр. образование

5.  Информационни технологии

6.   Изобразително изкуство

7.   Изобразително изкуство

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Математика

2.   Английски език

3.  История и цивилизации

4.   Биология и здр. образование

5.  Руски език РП

6.   Технологии и предприемачество

* Час за СД

ПЕТЪК

1.  Бълг.език и литература

2.   Бълг.език и литература РП

3.   Математика РП

4.   Ееография и икономика

5.   Физ.възпитание и спорт

6.   Химия и опазване на ок. среда

* час за СД – Волейбол

 

 

VII-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Английски език

2.   История и цивилизации

3.   Математика

4.   Бълг.език и литература

5.   Химия и опазване на ок. Среда

6.   Физ.възпитание и спорт

ВТОРНИК

1.  Музика

2.   Бълг.език и литература

3.   Бълг.език и литература

4.   География и икономика

5.   Физика и астрономия

6.   Математика Час на класа

СРЯДА

1.  Английски език

2.   Математика

3.   Изобразително из-во

4.   Изобразително из-во

5.  Бълг.език и литература

6.   Биология и здр. образование

7.   Информационни технологии

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Английски език

2.Математика

3.   Биология и здр. образование

4.   Руски език РП

5.   Технологии и предприемачество

6.     История и цивилизации

* Час за СД

ПЕТЪК

1.  Физ.възпитание и спорт

2.   Математика РП

3.   Химия и опазване на ок. среда

4.   Бълг.език и литература

5.  Бълг.език и литература РП

6.  География и икономика

* час за СД – Волейбол

 

 

VIII-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  История и цивилизации

2.   Математика

3.   Бълг. език и литература

4.   Бълг. език и литература

5.  Английски език

6.   Безопасност и долекарска помощ в рест.

Час на класа

ВТОРНИК

1.  Предприемачество

2.   Английски език

3.   Музика

4.   Руски език-РП

5.  Химия и опазване на ок. среда

6.   Биология и здр. образование

СРЯДА

1.  Кулинарни техн. и технологии РП

2. Английски език

3.   Физ.възпитание и спорт

4.   Информационни технологии

5.  История и цивилизации

6.   Български език и литература

7.     Гостоприемство в тур.индустрия

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Философия

2.     Физика и астрономия

3.   Математика

4.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

5.  Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6.  Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

7.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

ПЕТЪК

1.  Физика и астрономия

2.   Български език и литература

3.   Физ.възпитание и спорт

4.   Английски език

5.  География и икономика

6.   Математика

* Час за СД

* час за СД – Волейбол

 

 

VIII-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Математика

2.   Английски език

3.   Английски език

4.   Английски език

5.  Бълг. език и литература

6.   Бълг. език и литература

Час на класа

ВТОРНИК

1.  Математика

2.   Предприемачество

3.  История и цивилизации

4.   Музика

5.  Биология и здр. образование

6.   Физ.възпитание и спорт

7.   Химия и опазване на ок. среда

СРЯДА

1.  Математика

2.   Английски език

3.   Английски език

4.   Английски език

5.  Бълг. език и литература

6.   Информационни технолога

7.   История и цивилизации

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Физика и астрономия

2.   Английски език

3.   Английски език

4.   Английски език

5.   Физ.възпитание и спорт

6.   Философия

ПЕТЪК

1.  География и икономика

2.   Физика и астрономия

3.   Бълг. език и литература

4.   Английски език

5.  Английски език

6.   Английски език

* Час за СД

* час за СД – Волейбол

 

 

IX-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  География и икономика

2.   Математика

3.   Кулинарни техн. и технологии

4.   Химия и опазване на ок. среда

5.  Руски език

6.  История и цивилизации

7.  Изобразително изкуство

ВТОРНИК

1.  Философия

2.   Бълг. език и литература

3.   Бълг. език и литература

4.   История и цивилизации

5.  Английски език

6.  Информационни технологии

* Час за СД

СРЯДА

1.  Руски език РП

2.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

3.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

4.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

5.  Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Физ.възпитание и спорт

2.  Математика

3.   Кулинарни техн. и технологии РП

4.   Здравословни и безопасни усл. на труд

5.  Руски език

6.   Биология и здр. образование

ПЕТЪК

1.  Математика

2.   Физ. възпитание и спорт

3.   Физика и астрономия

4.   Бълг. език и литература

5.   Химия и опазване на ок. среда

6.   Английски език

7.  Гостоприемство в тур.индустрия

* час за СД – Волейбол

 

 

IX-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Математика

2.   История и цивилизации

3.   Химия и опазване на ок. среда

4.   Изобразително изкуство

5.  Гостоприемство в тур.индустрия

6.   Руски език

7.   География и икономика

ВТОРНИК

1.  Английски език

2.   Английски език

3.   Английски език

4.   Информационни технологии

5.  Бълг. език и литература

6.   Бълг. език и литература

7.   Философия

СРЯДА

1.  Личностно развитие

2.  Личностно развитие

3.  Гостоприемство в тур.индустрия

4.   Орг. и функ.на хотела-уч.пр.

5.  Физ.възпитание и спорт

6.   История и цивилизации

* Час за СД

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Биология и здр. образование

2.   Орг. и функ.на хотела

3.   Математика

4.   Руски език

5.  Английски език

6.   Физ.възпитание и спорт

7.   Здравословни и безопасни усл. на труд

ПЕТЪК

1.  Английски език

2.   Английски език

3.   Математика

4.   Химия и опазване на ок. среда

5.  Физика и астрономия

6.   Бълг. език и литература

Час на класа

* час за СД – Волейбол

 

 

Х-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Химия и опазване на ок. среда

2.   Физика и астрономия

3.   История и цивилизации

4.   География и икономика

5.                 Физ.възпитание и спорт

6.   Английски език

7.   Кулинарни техн. и технологии

ВТОРНИК

1.  Бълг. език и литература

2.   Бълг. език и литература

3.   Биология и здр. образование

4.   Математика

5.   Философия

6.   История и цивилизации

Час на класа

СРЯДА

1. География и икономика

2.   Физика и астрономия

3.   Химия и опазване на ок. среда

4.   Физ.възпитание и спорт

5.  Английски език

6.   Гостоприемство в тур.индустрия

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Руски език

2.  Икономика

3.   Философия

4.   История и цивилизации

5.  Математика

6.   Изобразително изкуство

*Час за СД

ПЕТЪК

1.  Руски език

2.   Биология и здр. образование

3.   История и цивилизации

4.   Бълг. език и литература

5.  Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

7.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

* час за СД – Волейбол

 

Х-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Физика и астрономия

2.   Технол. на хот. обслужв.

3.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

4.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

5.  История и цивилизации

6.   Химия и опазване на ок. среда

7.   Английски език

ВТОРНИК

1.  Математика

2.   Философия

3.   Бълг. език и литература

4.   Бълг. език и литература

5.   Физ.възп. и спорт

6.   Биология и здр. образование

7.   История и цивилизация

СРЯДА

1.  Физика и астрономия

2.   Химия и опазване на ок. среда

3.  Гостоприемство в тур.индустрия

4.   Музика

5.  Руски език

6.   География и икономика

Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Икономика

2.   Изобразително изкуство

3.   История и цивилизации

4.   Философия

5.  Английски език

6.  Математика

* Час за СД

ПЕТЪК

1.  Биология и здр.образование

2.   Руски език

3.  Георгафия и икономика

4.   Физ.възп. и спорт

5.  История и цивилизации

6.   Бълг. език и литература

* Час за СД – Волейбол

 

XI-а клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

2.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

3.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

4.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

5.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

Час на класа

ВТОРНИК

1.  Кулинарни техн. и технологии

2.   Математика

3.   Английски език по професията

4.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

5.  Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

6.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

7.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

СРЯДА

1. Орг. и обслужв. на ресторанта

2.   Математика

3.   Руски език

4.   Бълг. език и литература

5.  Бълг. език и литература

6.   Физ.възпитание и спорт

* Час за СД

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Английски език по професията

2.   Кулинарни техн. и технологии

3.   Физ.възпитание и спорт

4.   Гостоприемство в тур.индустрия

5.  Гражданско образование

6.   Микробиология и хиг. на хранене

ПЕТЪК

1.  Кулинарни техн. и технологии

2.   Бълг. език и литература

3.   Руски език

4.   Орг. и обслужв. на ресторанта

5.   Орг. и обслужв. на ресторанта-уч.пр.

6.   Орг. и обслужв. на ресторанта-уч.пр.

7.   Орг. и обслужв. на ресторанта-уч.пр.

* час за СД – Волейбол

 

XI-б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Безап.и долек.помощ в туризма

2.   Английски език по професията

3.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»

4.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

5.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

6.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

ВТОРНИК

1.  Английски език по професията

2.   Технол. на хот. обслужв.

3.   Математика

4.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

5.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

6.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

7.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

СРЯДА

1.  Бълг. език и литература

2.   Бълг. език и литература

3.   Математика

4.   Руски език

5.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.РП

6.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.РП

* Час за СД

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Технол. на хот. обслужв.

2.     Физ.възп. и спорт

3.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

4.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

5.  Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

6.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

7.   Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

ПЕТЪК

1.  Гражданско образование

2.   Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»

3.   Бълг. език и литература

4.Руски език

5.  Гостоприемство в тур.индустрия

6.   Физ.възп. и спорт

Час на класа

* Час за СД – Волейбол

 

 

ХII а клас                                 XII б клас

ПОНЕДЕЛНИК

1.  Английски език ПП

2.   Отчетност на фирмата

3.   Математика

4.   Икономика

5.   Техн.на кул. прод

6.   Физ. възп. и спорт

1.  Техн. на хот. обсл.

2.   Бълг. език и литература ЗИП

3.   Математика

4.   Физ. възп. и спорт

5.  Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

6.   Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

ВТОРНИК 1.  Техн.на кул. прод,- уч. пр.ЗИП

2.   Техн.на кул. прод – уч.пр.ЗИП

3.   Физ. възп. и спорт

4.   Бълг. език и литература ЗИГ1

5.  Математика

6.   Свят и личност

**ДЧ по ФВС

1.  Техн.на доп.дейн.в тур.ЗИП

2.   Техн. на хот. обсл.ЗИП

3.   Мениджмънт в туризма

4.   Свят и личност

5.   Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

6.   Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

**ДЧ по ФВС

СРЯДА

1.                 Техн.на кул. прод. – уч.пр.

2.   Техн.на кул. прод. ^ уч.пр.

3.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

4.   Техн.на кул. прод.- уч. пр.

5.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

6.   Техн.на кул. прод. – уч.пр. /производствена практика-2ч./

1 .Техн.на доп.дейн.в тур.

2.   Математика

3.  Мениджмънт в туризма

4.   Бълг. език и литература

5.   Охранителни мерки и безоп.

6.   Английски език ПП

ЧЕТВЪРТЪК

1.  Техн. на кул.продукция

2.   Икономика

3.   Бълг. език и литература

4.   Бълг. език и литература

5.   Свят и личност

6.   Английски език ПП

Час на класа

1.  Техн. на хот. обсл.

2.   Свят и личност

3.   Английски език ПП

4.   Физ. възп. и спорт

5.  Бълг. език и литература

6.   Бълг. език и литература

Час на класа

ПЕТЪК

1.  Икономика

2.   Техн.на кул. прод.

3.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

4.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

5.  Техн.на кул. прод. – уч.пр.

6.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

1.  Техн.на доп.дейн.в тур.

2.   Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

3.   Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

4.   Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

5.   Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

6.   Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр. /производствена практика-2ч/

 

* час за СД – Волейбол