Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Учебник по Руски език за 5 клас
  1. Школник, учебно помагало. 
    Издателство: Булвест 2000, автори: Лиляна Изворска, Галина Лилова
Учебници 8 А клас, 8 Б клас и 8 В клас- 2022/2023 учебна година
1. Български език Изд. БГ Учебник, автори Петя Маркова и колектив
2. Литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
3. Христоматия по литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
4. Чужд език – Английски

8.А клас – изд. Просвета – учебник „Teen Zone“

8.Б клас – изд. Express Publishing – „Legacy“ A1 + A2

8.В клас – изд. Express Publishing – „Legacy“ A1 + A2

5. Математика Изд. Архимед, автори Здравка Паскалева и колектив
6. Информационни технологии Изд. Домино, автори Иван Първанов и колектив
7. История и цивилизации Изд. Булвест-2000, автори Андрей Пантев и колектив
8. География и икономика Изд. Анубис, автори А. Попов и колектив
9. Философия Изд. Педагог 6, автори Галя Герчева-Несторова и колектив
10.Биология и здравно образование Изд. Анубис, автори Мария Шишиньова и колектив
11.Физика и астрономия Изд. Булвест-2000, автори Максим Максимов и колектив
12.Химия и опазване на околната среда Изд. Просвета Плюс, автори Лиляна Боянова и колектив
13.Музика Изд. Анубис, автори Янна Рускова и колектив
14.Изобразително изкуство Изд. Просвета 1945, автори Петер Цанев и колектив
Учебници 9 А клас и 9 Б клас 2022/2023 учебна година
1. Български език Изд. БГ Учебник, автори Петя Маркова и колектив
2. Литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
3. Христоматия по литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
4. I –Чужд език – Английски

9.А – изд. Просвета, –  “Teen Zone”

9.Б – изд. Express Publishing – „Legacy“ B1.1

5. II –Чужд език – Руски Изд. Просвета 1945, автори Антония Радкова и Анна Деянова-Атанасова
6. Математика Изд. Архимед, автори Здравка Паскалева и Мая Алашка
7. Информационни технологии Изд. Домино, автори Иван Първанов и Людмил Бонев
8. История и цивилизации Изд. Булвест-2000, автори Искра Баева и колектив
9. География и икономика Изд. Анубис, автори А. Попов, П. Лаков и колектив
10.Философия Изд. Педагог 6, автори Галя Герчева-Несторова и колектив
11.Биология и здравно образование Изд. Анубис, автори Мария Шишиньова и колектив
12.Физика и астрономия Изд. Булвест-2000, автори Максим Максимов и колектив
13.Химия и опазване на околната среда Изд. Просвета Плюс, автори Лиляна Боянова и колектив
14.Музика Изд. Анубис, автори Янна Рускова и колектив
15.Изобразително изкуство Изд. Просвета Плюс, автори Мариана Мойнова и колектив
Учебници 10 А клас и 10 Б клас 2022/2023 учебна година
1. Български език Изд. БГ Учебник, автори Петя Маркова и колектив
2. Литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
3. Христоматия по литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
4. I –Чужд език – Английски

10.А – изд. Просвета, –  “Teen Zone”

10.Б – изд. Express Publishing – „Legacy“ B1

5. II –Чужд език – Руски Изд. Просвета 1945, автори Антония Радкова и Анна Деянова-Атанасова
6. Математика Изд. Архимед, автори Здравка Паскалева и Мая Алашка
7. Информационни технологии Изд. Домино, автори Иван Първанов и Людмил Бонев
8. История и цивилизации Изд. Анубис, автори Хр. Матанов и колектив
9. География и икономика Изд. Педагог, автори Милка Мандова-Русинчовска и Цветана Заркова
10. Философия Изд. Педагог 6, автори Галя Герчева-Несторова и колектив
11. Биология и здравно образование Изд. Анубис, автори Мария Шишиньова и колектив
12. Физика и астрономия Изд. Булвест-2000, автори Максим Максимов и колектив
13. Химия и опазване на околната среда Изд. Булвест-2000, автори Боряна Донкова и колектив
14. Музика Изд. Анубис, автори Янна Рускова и колектив
15. Изобразително изкуство Изд. Просвета Плюс, автори Мариана Мойнова и колектив
Учебници 11 А клас и 11 Б клас 2022/2023 учебна година
1. Български език Изд. БГ Учебник, автори Петя Маркова и колектив
2. Литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
3.  Христоматия по литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
4. Руски език Изд. Просвета 1945, автори Антония Радкова и Анна Деянова-Атанасова
5. Математика Изд. Архимед, автори Здравка Паскалева и Мая Алашка
6. Гражданско образование Изд. Просвета 1945, автори Христо Тодоров и колектив
Учебници 12 А клас и 12 Б клас 2022/2023 учебна година
1. Български език Изд. БГ Учебник, автори Петя Маркова и колектив
2. Литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
3. Христоматия по литература Изд. БГ Учебник, автори Иван Инев и колектив
4. Руски език Изд. Просвета 1945, автори Антония Радкова и Анна Деянова-Атанасова
5. Математика Изд. Архимед, автори Здравка Паскалева и колектив
6. Гражданско образование Изд. Просвета 1945, автори Христо Тодоров и колектив