Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Учебник по Руски език за 5 клас
 1. Школник, учебно помагало. 
  Издателство: Булвест 2000, автори: Лиляна Изворска, Галина Лилова
Учебници 8 А и Б клас- 2020/2021 учебна година
 1. Литература – изд. Анубнс, автор Клео Протохристова
 2. Български език – изд. Анубнс, автор Маргарита Георгиева
 3. Математика – изд. Архимед
 4. География и икономика – изд. Анубнс, автор А. Попов
 5. История и цивилизация – Булвест 2000
 6. Биология и здравно образование – изд. Анубис, автор Мария Шпшиньова
 7. Химия и опазване на околната среда- изд. Просвета + ,автор Лиляна Боянова
 8. Физика и астрономия – Булвест 2000, автор Максимов и колеги
 9. Философия изд. Просвета, автор Евелина Варджийска
 10. Английски език-
  а. Готвач- Просвета, Десислава Петкова –
  б. ОТАД- Express Publishing-Jenny Dooley А1+А2 Legacy
 11. Изобразително изкуство – Просвета *
 12. Информационни технологии – изд. Булвест 2000
 13. Музика – издателство Анубнс – Я.Рускова
Учебници 9 клас А и Б клас 2020/2021 учебна година
 1. Литература – изд. Анубис, автор Клео Протохристова
 2. Български език – изд. Анубис, автор Маргарита Георгиева
 3. Математика – изд. Архимед
 4. География и икономика – изд. Анубис, автор А. Попов
 5. История и цивилизация – Булвест 2ооо
 6. Биология и здравно образование изд. Анубис, автор Мария Шишииьова
 7. Химия и опазване на околната среда – изд. Просвета +, автор Лиляна Боянова
 8. Физика и астрономия – Булвест 2000, автор Максимов и колега
 9. Философия изд. Просвета, автор Евелина Варджнйска ю. Английски език:
 10. 9 а-Готвач- Просвета, Десислава Петкова
 11. 9 б-ОТАД-Express publishing Bi.i Legacy
 12. Изобразително изкуство – Просвета +
 13. Информационни технологии – изд. Домино
 14. Музика – издателство Анубис – Я.Рускова
 15. Руски език-
Учебници 10 клас А и Б клас 2020/2021 учебна година
 1. Литература – изд. Анубис/Клет България автор Клео Протохрнстова
 2. Български език – изд. Анубис автор Маргарит Георгиева
 3. Математика – изд. Архимед
 4. География и икономика – изд. Педагог 6 новото издание от 2019 г.
 5. Биология и здравно образование – изд. Анубис, автор Мария Шпшнньовл
 6. Химия и опазване на околната среда – изд. Булвест 2000, автор Боряна Донкова
 7. Физика и астрономия – изд. Булвест 2000, автор Максимов и колектив
 8. История и цивилизации – изд. Булвест 2000/ Клет България
 9. Английски език – Просвета. Десислава Петкова
 10. Изобразително изкуство – изд.Просвета +
 11. Информационни технологии – изд. Домино
 12. Философия – изд. Просвета, пвтор Евелина Варджнйска
 13. Музика – издателство Анубис – Я.Рускова
 14. Руски език-
Учебници 11 клас А и Б клас 2020/2021 учебна година
 1. Литература – изд. Анубис/Клет България автор Клео Протохристова
 2. Български език – изд. Анубис автор Маргарита Георгиева
 3. Математика – изд. Архимед
 4. Руски език
 5. Гражданско образование-
 6. Чужд език по професията – Английски език