Designed and built with care, filled with creative elements

Top

1-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Стоянка Вълчева

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Математика

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Технологии и предприемачество

* час за СД

 

1. Околен свят

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Физ. възп. и спорт

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика РП

4. Изобразително из-во

5. Изобразително из-во

 

1. Бълг.език и литература РП

2. Математика

3. Математика РП

4. Физ. възп. и спорт

* час за СД – мини-басекетбол

a