Designed and built with care, filled with creative elements

Top

10-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Милена Мутовска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Физика и астрономия

2. Технол. на хот. обслужв.

3. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

4. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

5. История и цивилизации

6. Химия и опазване на ок. среда

7. Английски език

1. Математика

2. Философия

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Физ.възп. и спорт

6. Биология и здр. образование

7. История и цивилизация

1. Физика и астрономия

2. Химия и опазване на ок. среда

3. Гостоприемство в тур.индустрия

4. Музика

5. Руски език

6. География и икономика

Час на класа

1. Икономика

2. Изобразително изкуство

3. История и цивилизации

4. Философия

5. Английски език

6. Математика

* Час за СД

1. Биология и здр.образование

2. Руски език

3. Георгафия и икономика

4. Физ.възп. и спорт

5. История и цивилизации

6. Бълг. език и литература

* час за СД – Волейбол

a