Designed and built with care, filled with creative elements

Top

10-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Мария Костова

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Химия и опазване на ок. среда

2. Физика и астрономия

3. История и цивилизации

4. География и икономика

5. Физ.възпитание и спорт

6. Английски език

7. Кулинарни техн. и технологии

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Биология и здр. образование

4. Математика

5. Философия

6. История и цивилизации

Час на класа

1. География и икономика

2. Физика и астрономия

3. Химия и опазване на ок. среда

4. Физ. възпитание и спорт

5. Английски език

6. Гостоприемство в тур. индустрия

1. Руски език

2. Икономика

3. Философия

4. История и цивилизации

5. Математика

6. Изобразително изкуство

*Час за СД

1. Руски език

2. Биология и здр. образование

3. История и цивилизации

4. Бълг. език и литература

5. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

7. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

* час за СД – Волейбол

a