Designed and built with care, filled with creative elements

Top

11-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Марияна Топузлийска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Безап.и долек.помощ в туризма

2. Английски език по професията

3. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»

4. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

5. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

6. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

1. Английски език по професията

2. Технол. на хот. обслужв.

3. Математика

4. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

5. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

6. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

7. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»-уч.пр.

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Руски език

5. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.РП

6. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.РП

* Час за СД

1. Технол. на хот. обслужв.

2. Физ.възп. и спорт

3. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

4. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

5. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

6. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

7. Технол. на хот. обслужв.-уч.пр.

1. Гражданско образование

2. Орг. и функ. на сектор- «хр. и напитки»

3. Бълг. език и литература

4. Руски език

5. Гостоприемство в тур.индустрия

6. Физ.възп. и спорт

Час на класа

* час за СД – Волейбол

a