Designed and built with care, filled with creative elements

Top

11-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Генка Георгиева

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

2. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

3. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

4. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

5. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

Час на класа

1. Кулинарни техн. и технологии

2. Математика

3. Английски език по професията

4. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

5. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

6. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

7.   Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.

1. Орг. и обслужв. на ресторанта

2. Математика

3. Руски език

4. Бълг. език и литература

5. Бълг. език и литература

6. Физ.възпитание и спорт

* Час за СД

1. Английски език по професията

2. Кулинарни техн. и технологии

3. Физ.възпитание и спорт

4. Гостоприемство в тур.индустрия

5. Гражданско образование

6. Микробиология и хиг. на хранене

1. Кулинарни техн. и технологии

2. Бълг. език и литература

3. Руски език

4. Орг. и обслужв. на ресторанта

5. Орг. и обслужв. на ресторанта-уч.пр.

6. Орг. и обслужв. на ресторанта-уч.пр.

7. Орг. и обслужв. на ресторанта-уч.пр.

* час за СД – Волейбол

a