Designed and built with care, filled with creative elements

Top

12-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Невена Пашкулова

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Техн. на хот. обсл.

2. Бълг. език и литература ЗИП

3. Математика

4. Физ. възп. и спорт

5. Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

6. Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

1. Техн.на доп.дейн.в тур.ЗИП

2. Техн. на хот. обсл.ЗИП

3. Мениджмънт в туризма

4. Свят и личност

5. Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

6. Техн. на хот. обсл. – уч. пр.

**ДЧ по ФВС

1. Техн.на доп.дейн.в тур.

2. Математика

3. Мениджмънт в туризма

4. Бълг. език и литература

5. Охранителни мерки и безоп.

6. Английски език ПП

1. Техн. на хот. обсл.

2. Свят и личност

3. Английски език ПП

4. Физ. възп. и спорт

5. Бълг. език и литература

6. Бълг. език и литература

Час на класа

1. Техн.на доп.дейн.в тур.

2. Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

3. Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

4. Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

5. Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр.

6. Техн.на доп.дейн.в тур.-уч.пр. /производствена практика-2ч/

* час за СД – Волейбол

a