Designed and built with care, filled with creative elements

Top

12-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Марина Каракуманска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Английски език ПП

2. Отчетност на фирмата

3. Математика

4. Икономика

5. Техн.на кул. прод

6. Физ. възп. и спорт

1. Техн.на кул. прод,- уч. пр.ЗИП

2. Техн.на кул. прод – уч.пр.ЗИП

3. Физ. възп. и спорт

4. Бълг. език и литература ЗИГ1

5. Математика

6. Свят и личност

**ДЧ по ФВС

1. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

2. Техн.на кул. прод. ^ уч.пр.

3. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

4. Техн.на кул. прод.- уч. пр.

5. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

6. Техн.на кул. прод. – уч.пр. /производствена практика-2ч./

1. Техн. на кул.продукция

2. Икономика

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Свят и личност

6. Английски език ПП

Час на класа

1.  Икономика

2.   Техн.на кул. прод.

3.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

4.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

5.  Техн.на кул. прод. – уч.пр.

6.   Техн.на кул. прод. – уч.пр.

1  Икономика

2. Техн.на кул. прод.

3. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

4. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

5. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

6. Техн.на кул. прод. – уч.пр.

* час за СД – Волейбол

a