Designed and built with care, filled with creative elements

Top

2-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Нели Башинова

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Математика

2. Музика

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Английски език

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Физ възп. и спорт

1. Математика

2. Физ. възп. и спорт

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

Час на класа

1. Околен свят

2. Околен свят РП

3. Изобразително из-во

4. Изобразително из-во РП

5. Технологии и предприемачество

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература РП

3. Математика

4. Музика

*час за СД

* час за СД – мини-басекетбол

a