Designed and built with care, filled with creative elements

Top

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В Средно училище „Христо Смирненски“ гр.Хисаря

  1. Настоящите правила определят:
    1.1. мерки за подготовка при съмнение за случай на COVID-19 в Средно училище „Христо Смирненски“
    1.2. здравни протоколи при съмнение или случай на COVID-19.
  2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:
    2.1. условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели;
    2.2. последователни стъпки на поведение в случай на COVID-19.