Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Уважаеми родители, ученици и учители, уведомяваме Ви, за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда

съгласно Заповед РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката, Писмо на РЗИ-Пловдив с изх.№11-29/01.11.2021г. и Заповед РД 10-209 / 02.11.2021 г. на директора на СУ „Христо Смирненски“ за:

от 03.11.2021 до 09.11.2021г.  включително

Паралелките а , б от клас II за период от 03.11.21г. до 09.11.21г.

паралелките а , б от клас V за период от 03.11.21г. до 09.11.21г.

паралелките а от клас VII за период от 03.11.21г. до 09.11.21г.

паралелките а , б от клас VIII за период от 03.11.21г. до 09.11.21г.

паралелките а , б от клас X за период от 03.11.21г. до 09.11.21г.

паралелките а , б от клас XI за период от 03.11.21г. до 09.11.21г.

от 10.11.2021 до 16.11.2021г включително

Паралелките а , б от клас I за период от 10.11.21г. до 16.11.21г.

паралелките а , б от клас III за период от 10.11.21г. до 16.11.21г.

паралелките а от клас IV за период от 10.11.21г. до 16.11.21г.

паралелките а , б от клас VI за период от 10.11.21г. до 16.11.21г.

паралелките а , б от клас IX за период от 10.11.21г. до 16.11.21г.

паралелките а , б от клас XII за период от 10.11.21г. до 16.11.21г.