Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Преминаване в ОРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 12 КЛАС от 08.11.2021

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с повишената заболеваемост от COVID -19 в

Община Хисаря, на основание Предписание с изх. №11-33/05.11.2021 на Директора на РЗИ – Пловдив и в изпълнение на т. 18 от Заповед № РД – 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

Ви съобщаваме, че считано от 08.11.2021 г. /понеделник/ – всички ученици от 1 до 12 клас в СУ „Христо Смирненски“ – Хисаря преминават на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

Публикуваме и графика на часовете.

Бъдете здрави!

Уважаеми ученици, при нужда от помощ се обръщайте към класните си ръководители.

Post a Comment