Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Начало на втори учебен срок

Уважаеми ученици и учители, скъпи родители,

За периода от 07 февруари до 11 февруари вкл. 2022 г., присъствено в СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря

ще се обучават учениците от 1А и 1Б, 2А и 2Б, 3А и 3Б, 4А, 5А и 5Б , 6А и 6Б, 8А и 8Б, 9А и 9Б, 11А и 11Б клас.

Седми А, 10А и 10Б,  12А и 12Б клас ще бъдат в ОРЕС.

Това се налага във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и следва да се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7., 10. и 12. клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

В същия период учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. и 11. клас се обучават присъствено при условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.

Заповед на Директора

Заповед и график на часовете https://school.hisarya.bg/wp-content/uploads/2022/02/CCI_000081.pdf

Post a Comment