Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Скъпи ученици, учители и уважаеми родители,

Във връзка със заповед РД 09-2347/10.02.2022 г. на

Министъра на образованието и науката

за периода от 14 – 18.02.2022 г. в СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря

присъствено ще се обучават 1А и 1Б, 2А и 2Б, 3А и 3Б, 4А, 7А, 10А и 10Б, 12А и 12Б клас.

В ОРЕС преминават учениците от 5А и 5Б, 6А и 6Б, 8А и 8Б, 9А и 9Б, 11А и 11Б клас.

Post a Comment