Designed and built with care, filled with creative elements

Top

На 14 и 15 април нашите единадесетокласници взеха участие в Националното състезание,“Най-добър млад хотелиер“ и “Най-добър млад аниматор“. Тези страхотни младежи се представиха невероятно. Трудът, който положиха преди състезанието, не беше напразно и доведе до тези отлични резултати. Благодарим Ви, деца, за труда, всеотдайността, желанието за работа и невероятните емоции, които споделихме заедно! Смело напред!!!

Post a Comment