Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Прием в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря след завършен 7 клас за 2022/2023 учебна година

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

          Професия 811010 „Хотелиер“

Специалност 8110101: „Организация на хотелиерството“

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

С разширено изучаване на чужд език – Английски език.

Степен на професионална квалификация: трета

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 – математика и оценките по БЕЛ и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

               Професия 811070 „Готвач“

Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Без интензивно и разширено обучение по английски език.

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

Степен на професионална квалификация: втора

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование.

Професионално направление: 840 Транспортни услуги

      Професия 840110 Спедитор – логистик

Специалност: 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика

С разширено обучение по английски език.

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

Степен на професионална квалификация: трета

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по информационни технологии и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.