Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря:

1. Тема на обучението: “Повишаване мотивацията за работа на учителите”

2. Място на провеждане: Хотел Блян – с. Радва

3. Период на провеждане: Присъствена част от 01.07.2022 до 02.07.2022г

4. Начален и краен час: 01.07.2022 г. – 17,00 часа – 19,10 часа 02.07.2022 г. – 8,00 часа – 11,30 часа

5. Наименование на обучителната организация: Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 35 /тридесет и пет/

Post a Comment