Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Запознаване с писмените работи от НВО в VII и Х клас

Скъпи седмокласници,

Скъпи десетокласници,

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че при желание можете да се запознаете с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература и по математика от НВО в края 7 клас, НВО 10 клас за 2021/2022 учебна година в електронна среда, съгласно Заповед РД-01-332/27.06.2022г., както следва:

По български език и литература

от 28.06.2022 до 29.06.2022 от 09:00 до 17:30 часа в СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1

По математика

от 28.06.2022 до 29.06.2022 от 09:00 до 17:30 часа в ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе“ №26

❗ Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

🔸Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

🔸Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

🔸Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

🔸Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

Post a Comment