Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Прием в първи клас за 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви,

че СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря започна записването на ученици за първи клас

за учебната 2023-2024 г.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец – дава се от училище

2. Копие от акта за раждане – за справка

3. Удостоверение за завършена подготвителна (четвърта) група от детската градина

Документи се приемат от понеделник до петък

от 08.00 16.00 ч. в канцеларията на училището.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Краен срок за подаване на документи – 30 юни 2023г.

Училищен план прием в 1 клас за учебната 2023/2024 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря
1. Брой паралелки в 1 клас – 2 иновативни паралелки
2. Брой на местата в паралелката – 22 места
3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици

Post a Comment