Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Прием в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря след завършен 7 клас за 2023/2024 учебна година

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

          Професия 811010 „Хотелиер“

Специалност 8110101: „Организация на хотелиерството“

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

С разширено изучаване на чужд език – Английски език.

Степен на професионална квалификация: трета

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от НВО Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 – математика и оценките по БЕЛ и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

               Професия 811070 „Готвач“

Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Без разширено и интензивно обучение по английски език.

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

Степен на професионална квалификация: втора

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от НВО Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование.

Професионално направление: 840 Транспортни услуги

      Професия 840110 Спедитор – логистик

Специалност: 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика

С разширено обучение по английски език.

Брой паралелки: 1

Брой ученици: 26

Срок на обучение: 5 години

Степен на професионална квалификация: трета

Начин на прием: с конкурс по документи

Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от НВО Тест 1– БЕЛ и Тест 2 -математика и оценките по информационни технологии и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

Може да бъде изображение с карта и текст, който гласи 'Grva су "христо смирненски" прием 2023/2024 град хисаря професионално направление: "транспортни услуги" професия 840110 -"спедитор-логистик" специалност 8401101: "спедиция, транспортна и складова логистика" с разширено обучение по английски език срок на обучение: 5 години степен на професионална квалификация: трета начин на прием: с конкурс по документи начин на образуване на бала: удвоените резултати от тест 1 бел и тест 2- математика и оценките по информационни технологии и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.'
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'су "христо смирненски" прием 2023/2024 202/21214 град хисаря професионално направление: "хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" професия 811010 -"хотелиер" специалност 8110101: "организация на хотелиерството" с разширено обучение по английски език. срок на обучение: 5 години степен на професионална квалификация: трета начин на прием: с конкурс по документи начин на образуване на бала: оценка по български език и литература, оценка по чужд език от свидетелството за завършено основно образование и HBo бел и MAT удвоени.'Може да бъде изображение с текст, който гласи 'Gnva * су "христо смирненски" град хисаря 2023/2024 професионално направление: "хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" професия 811070 "готвач" без разширено и интензивно изучаване на чужд език специалност 8110701: "производство на кулинарни изделия и напитки" a срок на обучение: 5 години степен на професионална квалификация: втора начин на прием: с конкурс по документи начин на образуване на бала: оценка по български език и литература, оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование и нво бел и MAT удвоени.'