Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря:

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря:

1. Тема на обучението: “Предизвикателства и възможности при прилагане на STEM методологията в учебния процес”

2. Място на провеждане: СУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря

3. Период на провеждане: Присъствена част от 14.10.2023 до 14.10.2023г

4. Начален и краен час: 14.10.2023 г. – 08:50 часа – 15:20 часа

5. Наименование на обучителната организация: Образование 5.0

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 31 /тридесет и един/

Post a Comment