Designed and built with care, filled with creative elements

Top

3-a клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Венета Терзиева

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Човекът и обществото

2. Математика

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Технологии и предприемачество

6. Физ. възп. и спорт

1. Човекът и природата

2. Изобразително из-во

3. Изобразително из-во

4. Английски език

5. Бълг. език и литература

*Час за СД

1. Музика

2. Човекът и обществото

3. Английски език

4. Математика

5. Бълг. език и литература

6. Бълг. език и литература

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Компютърно моделиране

4. Математика

5. Музика

1. Човекът и обществото РП

2. Математика

3. Английски език

4. Бълг. език и литература РП

5. Физ. възп. и спорт

Час на класа

* час за СД – мини-басекетбол

a