Designed and built with care, filled with creative elements

Top

4-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Николина Пановска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и природата

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

* Час за СД

1. Математика

2. Музика

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Английски език

6. Физ. възп. и спорт

1. Математика

2. Музика

3. Човекът и обществото

4. Бълг. език и литература

5. Бълг. език и литература

6. Физ. възп. и спорт

1. Бълг. език и литература

2. Математика

3. Изобразително изкуство

4. Английски език

5. Компютърно моделиране

Час на класа

1. Човекът и природата

2. Английски език

3. Математика РП

4. Физ. възп. и спорт

5. Бълг. език и литература РП

* час за СД – мини-басекетбол

a