Designed and built with care, filled with creative elements

Top

4-a клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Цветана Боненска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и природата

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

* Час за СД

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Музика

6. Физ. възп. и спорт

1. Човекът и обществото

2. Бълг. език и литература

3. Музика

4. Бълг. език и литература

5. Математика

6.   Физ. възп. и спорт

1. Бълг. език и литература

2. Компютърно моделиране

3. Английски език

4. Математика

5. Изобразително изкуство

Час на класа

1. Математика РП

2. Човекът и природата

3. Английски език

4. Физ. възп. и спорт

5. Бълг. език и литература РП

* час за СД – мини-басекетбол

a