Designed and built with care, filled with creative elements

Top

5-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Деляна Маврова

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Математика

2. Английски език

3. Човекът и природата

4. Бълг. език и литература

5. Бълг. език и литература

6. Музика

Час за СД

1. География и икономика

2. Руски език РП

3. Математика

4. Човекът и природата

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

1. Физ. възпитание и спорт

2. География и икономика

3. История и цивилизации

4. Английски език

5. Математика

6. Музика

Час на класа

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Техн. и предприемачество

4. Техн. и предприемачество

5. Математика РП

6. Английски език

1. Бълг. език и литература

2. Информационни технологии

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език

5. Математика

6. История и цивилизации

* час за СД – басекетбол

a