Designed and built with care, filled with creative elements

Top

5-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Пенка Делибосова

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Бълг.език и литература

 

2. Бълг. език и литература

3. Математик

4. Музика

5. Човекът и природата

6. Английски език

*Час за СД

1. Руски език РП

2. Човекът и природата

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. Математика

6. География и икономика

1. Музика

2. История и цивилизации

3. Математика

4. География и икономика

5. Английски език

6. Физ. възпитание и спорт

Час на класа

1. Техн. и предприемачество

2. Техн. и предприемачество

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Английски език

6. Математика РП

1.  Английски език

2. История и цивилизации

3. Математика

4. Информационни технологии

5. Бълг. език и литература

6. Физ. възпитание и спорт

* час за СД – басекетбол

a