Designed and built with care, filled with creative elements

Top

6-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Ирина Сурчева

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Английски език

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Математика

5. Музика

6. Човекът и природата

1. Физ. възпитание и спорт

2. История и цивилизации

3. Руски език РП

4. Английски език

5. Математика

6. Технологии и предприемачество

* Час за СД

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът и природата

5. Музика

6. Английски език

1. История и цивилизации

2. Физ. възпитание и спорт

3. Математика

4. Информационни технологии

5. География и икономика

6. Английски език

Час на класа

1. Математика РП

2. Физ.възпитание и спорт

3.  Бълг. език и литература

4. Човекът и природата

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

* час за СД – басекетбол

a