Designed and built with care, filled with creative elements

Top

7-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Димитрина Радева

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Английски език

2. История и цивилизации

3. Математика

4. Бълг. език и литература

5. Химия и опазване на ок. Среда

6. Физ. възпитание и спорт

1. Музика

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. География и икономика

5. Физика и астрономия

6. Математика

Час на класа

1. Английски език

2. Математика

3. Изобразително из-во

4. Изобразително из-во

5. Бълг. език и литература

6. Биология и здр. образование

7. Информационни технологии

1. Английски език

2. Математика

3. Биология и здр. образование

4. Руски език РП

5. Технологии и предприемачество

6. История и цивилизации

* Час за СД

1. Физ. възпитание и спорт

2. Математика РП

3. Химия и опазване на ок. среда

4. Бълг. език и литература

5. Бълг. език и литература РП

6. География и икономика

* час за СД – Волейбол

a