Designed and built with care, filled with creative elements

Top

7-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Гергана Паунска

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Бълг. език и литература

2. Химия и опазване на ок. среда

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език

5. Математика

6. История и цивилизации

Час на класа

1. Физика и астрономия

2. География и икономика

3. Математика

4. Бълг. език и литература

5. Бълг. език и литература

6. Музика

1. Математика

2. Английски език

3. Бълг. език и литература

4. Биология и здр. образование

5. Информационни технологии

6. Изобразително изкуство

7. Изобразително изкуство

1. Математика

2. Английски език

3. История и цивилизации

4. Биология и здр. образование

5. Руски език РП

6. Технологии и предприемачество

Час за СД

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература РП

3. Математика РП

4. География и икономика

5. Физ. възпитание и спорт

6. Химия и опазване на ок. среда

* час за СД – Волейбол

a