Designed and built with care, filled with creative elements

Top

8-б клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Иван Бадов

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. Математика

2. Английски език

3. Английски език

4. Английски език

5. Бълг. език и литература

6. Бълг. език и литература

Час на класа

1. Математика

2. Предприемачество

3. История и цивилизации

4. Музика

5. Биология и здр. образование

6. Физ. възпитание и спорт

7. Химия и опазване на ок. среда

1. Математика

2. Английски език

3. Английски език

4. Английски език

5. Бълг. език и литература

6. Информационни технолога

7. История и цивилизации

1. Физика и астрономия

2. Английски език

3. Английски език

4. Английски език

5. Физ. възпитание и спорт

6. Философия

1. География и икономика

2. Физика и астрономия

3. Бълг. език и литература

4. Английски език

5. Английски език

6. Английски език

* Час за СД

* час за СД – Волейбол

a