Designed and built with care, filled with creative elements

Top

8-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Маринела Стоянова

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. История и цивилизации

2. Математика

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Английски език

6. Безопасност и долекарска помощ в рест.

Час на класа

1. Предприемачество

2. Английски език

3. Музика

4. Руски език-РП

5. Химия и опазване на ок. среда

6. Биология и здр. образование

1. Кулинарни техн. и технологии РП

2. Английски език

3. Физ. възпитание и спорт

4. Информационни технологии

5. История и цивилизации

6. Български език и литература

7. Гостоприемство в тур. индустрия

1. Философия

2. Физика и астрономия

3. Математика

4. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

5. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

7. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

1. Физика и астрономия

2. Български език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език

5. География и икономика

6. Математика

* Час за СД

* час за СД – Волейбол

a