Designed and built with care, filled with creative elements

Top

9-а клас

СУ ``Христо Смирненски`` гр, Хисаря
Класен ръководител: Миглена Врачева

Седмична програма

за учебната 2020 / 2021 г. първи срок

1. География и икономика

2. Математика

3. Кулинарни техн. и технологии

4. Химия и опазване на ок. среда

5. Руски език

6. История и цивилизации

7. Изобразително изкуство

1. Философия

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. История и цивилизации

5. Английски език

6. Информационни технологии

* Час за СД

1. Руски език РП

2. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

3. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

4. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

5. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

6. Кулинарни техн. и технологии-уч.пр.РП

Час на класа

1. Физ. възпитание и спорт

2. Математика

3. Кулинарни техн. и технологии РП

4. Здравословни и безопасни усл. на труд

5. Руски език

6. Биология и здр. образование

1. Математика

2. Физ. възпитание и спорт

3. Физика и астрономия

4. Бълг. език и литература

5. Химия и опазване на ок. среда

6. Английски език

7. Гостоприемство в тур.индустрия

* час за СД – Волейбол

a