Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг           Професия 811010 „Хотелиер“ Специалност 8110101: „Организация на хотелиерството“ Брой паралелки: 1 Брой ученици: 26 Срок на обучение: 5 години С разширено изучаване на чужд език - Английски език. Степен на професионална квалификация: трета Начин на прием: с конкурс по документи Начин на образуване на бала: Удвоените резултати от НВО Тест 1 – БЕЛ и Тест 2 - математика и оценките по БЕЛ и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.                Професия 811070 „Готвач“ Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки Без разширено и интензивно обучение по английски език. Брой паралелки: 1 Брой ученици: 26 Срок

Скъпи седмокласници, Скъпи десетокласници, Уважаеми родители, Информираме Ви, че при желание можете да се запознаете с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература и по математика от НВО в края 7 клас, НВО 10 клас за 2021/2022 учебна година в електронна среда, съгласно Заповед РД-01-332/27.06.2022г., както следва: По български език и литература от 28.06.2022 до 29.06.2022 от 09:00 до 17:30 часа в СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1 По математика от 28.06.2022 до 29.06.2022 от 09:00 до 17:30 часа в ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе“ №26  Ученикът

Прием в 1клас за 2021/2022 учебна година Училищен план прием в 1 клас за учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Смирненски” – гр. Хисаря1. Брой паралелки в 1 клас – 2 паралелки2. Брой на местата в паралелката – 24 места3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици Графикна дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас вСУ „Христо Смирненски” за учебната 2021/2022 година 1. До 28 февруари 2021 г.Община Хисаря предоставя списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи клас 2. До 31 март 2021 г.Общественият съвет в училището дава