Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Уважаеми родители и ученици, Съгласно заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката дните 31.01., 02.02. , 03.02. и 04.02.2022 г. са обявени за неучебни дни. Съгласно заповед №РД-09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката 01.02.2022 г. е неучебен - междусрочна ваканция. Учениците няма да бъдат на училище от 29.01.22 г. до 06.02.2022 г. /вкл./. Вторият учебен срок е с начало 7.02.2022 г. Ще има ново седмично разписание за определени класове, за което ще бъдете уведомени от класните ръководители.

Календар https://school.hisarya.bg/wp-content/uploads/2021/10/245256084_201663715372063_6041620657021899491_n.jpg Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година: 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна01.02.2022 г. – междусрочна 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас Неучебни дни - официални празници 06.09.2021 г. – Ден на Съединението;22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. - Рождество Христово; 01.01.2022 г. – Нова година;03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от