Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година: 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна 01.02.2022 г. – междусрочна 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас Неучебни дни - официални празници 06.09.2021 г. – Ден на Съединението; 22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България; 01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения; 24.12.2021 г. –