Designed and built with care, filled with creative elements

Top

С помощта на натрупания през годините педагогически опит, работя за добро и пълноценно взаимодействие между учители, ученици и родители.   Висш педагогически институт- Благоевград Магистър – Начална училищна педагогика IV степен Философия на преподаването Работя това, което обичам!

Старши Учител Начален Етап

Висше – Магистър ВПИ – Благоевград Начален Учител   Придобита Професионално Квалификационна степен 4   Философия на преподаването Преподавам от сърце и с усмивка !

Начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Бакалавър „Начална и предучилищна педагогика“ Магистър „Обучение по информационни технологии в началното училище“   Философия на преподаването Децата могат да разперят криле и да полетят, само когато усетят, че нуждите им са разбрани и признати!

Начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен Старши учител начален етап   Философия на преподаването С любов и желание към бъдещето.

Старши учител по история и цивилизации и философия

Придобита Професионално Квалификационна степен Четвърто ПКС *ППИ„Дичо Петров“-гр.Смолян /Филиал ПУ-гр.Пловдив/ Пр.бакалавър-„Учител по история,български език и литература, технологии и предприемачество“ *ЮЗУ„Неофит Рилски“-гр.Благоевград Бакалавър- „Учител по история“ *ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“-гр.Велико Търново Магистър- „Културно-историческо наследство /Културен туризъм/“   Философия на преподаването „Най-добрите учители постигат резултати, като помагат на учениците си да дават най-доброто, на което са способни.“Сър Кен Робинсън

Старши учител по английски език

Придобита Професионално Квалификационна степен Четвърто ПКС • Икономически университет-гр.Варна Магистър “Икономист по туризма ” • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Бакалавър “Учител по английски език ”   Философия на преподаването Обичам професията си и се стремя да създам интерес на децата към изучаването на чужди езици!

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Придобита Професионално Квалификационна степен Трета ПКС • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Бакалавър “ Физическо възпитание и спорт ” • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Магистър “ Приложна социална психология ”   Философия на преподаването Спортът е здраве! Да спортуваме активно!

Хореограф- педагог

Придобита Професионално Квалификационна степен Висше, АМТИИ-град Пловдив , бакалавър , Българска народна хореография   Философия на преподаването Танцът, извор на младостта и източник на чиста радост

Старши Учител Начален Етап

Начален учител

Начален учител

Старши учител по история и цивилизации и философия

Старши учител по английски език

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Хореограф- педагог

Старши Учител Начален Етап

Начален учител

Начален учител

Старши учител по история и цивилизации и философия

Старши учител по английски език

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Хореограф- педагог