Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Венета Антонова Терзиева

Старши Учител Начален Етап

Висше – Магистър
ВПИ – Благоевград
Начален Учител

 

Придобита Професионално Квалификационна степен
4

 

Философия на преподаването
Преподавам от сърце и с усмивка !