Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Галина Станева Боева

Старши учител по английски език

Придобита Професионално Квалификационна степен
Четвърто ПКС

• Икономически университет-гр.Варна
Магистър “Икономист по туризма ”
• Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Бакалавър “Учител по английски език ”

 

Философия на преподаването
Обичам професията си и се стремя да създам интерес на децата към изучаването на чужди езици!