Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Генка Спирова Георгиева

Учител по Физика и астрономия и Човекът и природата

Придобита Професионално Квалификационна степен

 

Пловдивски университет“Паисий Хилендарски“

Бакалавър“Физика и математика“

Магистър“Счетоводство и анализ“

 

Четвърта ПКС

 

Философия на преподаването

„ Да обучаваш, означава да се учиш двойно.“