Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Генка Стоилова Филчева

Старши начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Бакалавър – Предучилищна и начална училищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Магистър – Алтернативи в началната и предучилищна педагогика

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий “
Следдипломна квалификация – Психология

 

 

 

Философия на преподаването

„Една книга, една писалка, едно дете и един учител могат да променят света.“

                                           Малала Юсафзай