Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Гергана Ганчева Маринска

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

 

Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Магистър “ Педагогика на обучението по физическо   възпитание “

Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски “Магистър “ Предучилищна и начална училищна педагогика “

 

 

Философия на преподаването

Моята роля на учител е да открия таланта на ученика, да го мотивирам, да му предам любовта към спорта и да развия неговите физически качества, състезателен дух и воля за победа.