Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Гергана Иванова Паунска

Старши учител по английски език

Придобита Професионално Квалификационна степен
Четвърта ПКС

Педагогически институт „Дичо Петров“
Професионален бакалавър „Български и английски език“

 

 

Философия на преподаването
Преподавам с любов и усмивка