Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Деляна Неделчева Маврова

Учител по математика и информационни технологии

Придобита Професионално Квалификационна степен
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Магистър “Математика и информатика”

 

 

Философия на преподаването
Да бъдеш учител е призвание, отговорност. Обичта на децата и техните дела са огледало на моята преподавателска дейност.
Обичам да давам всичко от себе си за тяхното добро развитие като личности.